Provozní řád

Obecná ustanovení:

 

Zodpovědná osoba je povinná:

 

Návštěvníci jsou povinni:

 

Vyloučení návštěvy:

 

V hale je zakázáno:

 

Závěrečná ustanovení :