ceník

členem se rozumí člen našeho kynologického klubu na Kladně a ne člen systému Dogres

 

 

Pronájem haly členi klubu

            do 10hod délky pronájmu v jeden den:

                             pracovní dny

00:00-14:00   200,-Kč/h  

14:00-24:00   350,-Kč/h 

                              svátky,sobota,neděle

00:00-24:00   350,-Kč/h

 

           nad 10hod délky pronájmu v jeden den:

3500,-Kč/den

 

 

Pronájem haly nečleni klubu

            do 10hod délky pronájmu v jeden den:

                            pracovní dny

00:00-14:00   350,-Kč/h  

14:00-24:00   450,-Kč/h 

                              svátky,sobota,neděle

00:00-24:00   450,-Kč/h

              nad 10hod délky pronájmu v jeden den:

5500,-Kč/den

 

Topení

Výcvikáři klubu: si mohou topení zapnout sami a vyúčtování provézt na konci měsíce

Nečleni: si musí topení objednat během rezervace případně na email hofik.hala@seznam.cz  . 

Účtování topení je na základě aktuální spotřeby, která je odečítána online a částka sdělena po proběhnuté rezervaci

neděste se ceny za vytápění.

při celodenní akci bude zřejmě požadavek teploty vyšší jak 10°C. Běžně při venkovní teplotě -5°C a požadavku teploty

v hale 15°C, je spotřeba na den cca 1000,-Kč

 

Pronájem zařízení

 

ozvučení:          300,-Kč/den

televize smart:  200,-Kč/den